ให้การต้อนรับเลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะ

6 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคุณญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สมัครขอรับทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา รายใหม่ เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เป็นระยะเวลากว่า 41 ปี ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มอบทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 25,000 บาท จำนวน 16 ทุน ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จำนวน 8 ทุน และนักศึกษาทุนรายใหม่ จำนวน 8 ทุน ณ ห้องประชุมงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566


ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่