ร่วมแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติประวัติ ในการเกษียณอายุงานของ คุณสุดอนงค์ ชมพลหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่ได้อุทิศตนในการทำงานมาเป็นระยะเวลานานให้กับคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ผ่านทางออนไลน์ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่