ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับรังสีแกมมาที่จะไขปัญหาสสารมืด

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์

"G a m m a  r a y s to unveil the nature of dark matter" 
วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์ 2562 
ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับรังสีแกมมา  ที่จะไขปัญหาสสารมืด ในเวลา 18:00-19:00 น.
ณ  ห้อง  ScB2100  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย?เชียงใหม่ 
ลงทะเบียนฟรี http://bit.ly/2StBhIn 
แกลลอรี่