อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

29 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่