แลกเปลี่ยนดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร

21 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร พร้อมคณะทำงาน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการคุยแลกเปลี่ยนดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
แกลลอรี่