คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณกฤษดา กวีญาณ ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=77

แกลลอรี่