ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การดูแลนักศึกษาต่างชาติ กลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการบริหารจัดการ MOU ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่