รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ทีมงานถ่ายทำสารคดี “Will you ride on me?” จากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ทีมงานถ่ายทำสารคดี “Will you ride on me?” จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพช้างและการดูแลช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามรูปแบบวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=83 

แกลลอรี่