รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการค้นคว้าแบบอิสระ (แผน ข)

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แผนการค้นคว้าแบบอิสระ (แผน ข)
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือผู้สนใจที่มีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร:
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2566 – 25 เมษายน 2566
สมัครเข้าศึกษาได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ https://cmu.to/Ai7BT


ติดต่อ
ผศ.ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
Email: srisuwan.n@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-948203 มือถือ 086-9203330
คุณสาริกา สุระนาถ
Email: sarika-su@hotmail.com
โทรศัพท์: 053-948216 มือถือ 089-4344721

แกลลอรี่