เชิญเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเรื่อง How to Publish Your Articles/Books?: Advice from Cambridge University Press

8 กันยายน 2563

สำนักหอสมุด

             Cambridge University Press จัดการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย เรื่อง "How to Publish Your Articles/Books?: Advice from Cambridge University Press" ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/W2SX2GR

แกลลอรี่