ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUAH Special Seminar Series: Advanced Surgical Skill Workshop for Canine and Feline Oral Tumors

21 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนสัตวแพทย์มาร่วมเรียนรู้ "การทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเนื้องอกช่องปากในสัตว์เลี้ยง" โดยคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUAH Special Seminar Series: Advanced Surgical Skill Workshop for Canine and Feline Oral Tumors ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ... ประกอบไปด้วย

  • Common oral tumors in dogs and catsโดย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
  • Crucial procedures in oral surgical oncology โดย สพ.ญ.ณัชชา ซาวนาน
  • How to deal with reconstructive surgery for oral mass resection โดย น.สพ.กฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศ
  • Mandibulectomy – Is it just a piece of mandible? โดย สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป
  • Maxillectomy – Is it just a piece of maxilla? โดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 


นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน ... 14 สิงหาคม นี้!!
สมัครก่อน มีสิทธิก่อน ... รับจำนวนจำกัดแกลลอรี่