การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกต่อการผลิตพริกเผ็ดสูงในสภาพโรงเรือน

22 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เพื่อพัฒนาระบบการปลูกพริกอัคนีพิโรธในสภาพโรงเรือนให้ได้ผลผลิตสารเผ็ดสูงสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา งานวิจัยนี้ทำการศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกต่อการผลิตพริกเผ็ดสูงในสภาพโรงเรือน
ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Acta Horticulturae
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishs.org/ishs-article/1326_2

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่