เข้าพบสื่อมวลชน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือด้านข่าวสารและสื่อยุคใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

22 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ เข้าพบสื่อมวลชน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือด้านข่าวสาร และสื่อยุคใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ประกอบด้วย นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 และนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผอ.สทท.เชียงใหม่
และ คุณทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่