สมาธิเสริมสร้างพลังจิต

24 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญลูกช้าง มช. เข้าร่วมโครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต”
รูปแบบกิจกรรม
-รับฟังความรู้ประโยชน์ของสมาธิ
-ฝึกนั่ง เดิน นอน สมาธิแบบสั้น
-ฝึกการเดินจงกรม

จัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ.-28 เม.ย.2564 เวลา 9.00-11.00น.
ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิ้งค์สมัคร : https://forms.gle/eF4771ff1QSzSnNW7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 053943041
งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ข้อมูลโดย : งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
แกลลอรี่