ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

9 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
แกลลอรี่