ผู้บริหารและคณาจารย์ CMUBS เยือนโคเปนเฮเกน เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาตามแบบ AACSB เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

20 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และ ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี พร้อม รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิจัย และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ผศ.ดร.เอก บุญเจือ และ ผศ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วย รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และ รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน เข้าร่วม Societal Impact Conference ก่อนจะมีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้วยหัวข้อเดียวกันในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ Copenhagen Business School เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

 

ทั้งนี้ การประชุมและสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) อันเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเน้นหนักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Societal Impact เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเจตจำนงด้านการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งยังเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง UN’s 17 Sustainable Development Goals ด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่