ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์คลินิกม้า เข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษากับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ณ ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

25 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สพ.ญ.ปรกต รุ่งศรี อาจารย์ผู้ประสานงานคลินิกม้า สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เดินทางเข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษากับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า โดยมี พันเอกณัฐพร สาธุเม หัวหน้าฝ่ายสัตวรักษ์ เป็นตัวแทนในการร่วมหารือ พร้อมนำเยี่ยมชมระบบการดูแลสุขภาพม้า ณ ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=287 

แกลลอรี่