คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

11 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ด้านวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาเนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริการการศึกษาและการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่