เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080009

17 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ตำแหน่งเลขที่ EP080009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ( หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (หลังจากส่ง E – Mail การสมัครแล้วจะมีการตอบรับทาง E- Mail จากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ E – Mail แล้วจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์)

ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871
แกลลอรี่