รับมอบเงินบริจาคโครงการเสื้อเพื่อรุ่นน้อง AGGIE CMU จากตัวแทนนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์

21 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 5 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคโครงการเสื้อเพื่อรุ่นน้อง AGGIE CMU จากตัวแทนนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 61,300 บาท สำหรับใช้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไป
คณะเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณโครงการดีๆ จากพี่ๆ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
#เกษตรมช
แกลลอรี่