ต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก University of Evora ประเทศโปรตุเกส

19 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Vasco Fitas da Cruz ศาสตราจารย์อาคันตุกะภายใต้โครงการ Erasmus+ staff mobility project ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Evora ประเทศโปรตุเกส ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Notes on Precision Agriculture in Portugal" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Agriculture and BCG ร่วมกับคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
แกลลอรี่