ขอแสดงความยินดีแด่คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

16 เมษายน 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่