กล่าวต้อนรับการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"

16 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมการแถลงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่