พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด

19 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Bangkok Komatsu Sales Co., Ltd. (BKS) โดย Mr. Yoshihiro Yamamoto, Vice President พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ และการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา ด้านงานวิจัยร่วมหรือจัดทำ Mini Project ร่วมกันทางด้าน Smart Construction ซึ่งมีความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่