เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Change in International Politics and Korea”

10 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Park Yongmin ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Change in International Politics and Korea” ณ ห้องรับรองและห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่