ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Doi Suthep Symposium)

7 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Doi Suthep Symposium) "กลับสู่อ้อมกอดธรรมชาติของดอยสุเทพ Reconnecting with nature after the pandemic" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “The great outdoor learning activities - กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน” โดย ดร.ประทีป ปัญญาดี (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) - ดร.นที ทองศิริ (โป่งแยงเทรล) - คุณตั๋น มณีโต (ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ)

เสวนาหัวข้อ “บทบาทของเนเจอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ” โดย คุณแพรี่พาย อมตา จิตตะเสนีย์ (Student of Earth) - คุณคทา มหากายี (บ้านเรียนทางช้างเผือก) - คุณสมภพ ยี่จอหอ (ดอยสเตอร์)

กิจกรรม Workshop “Reconnecting with nature – ต่อชีวิตด้วยธรรมชาติ” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว โดย ครูเบลล่า นลี อินทรนันท์ (สภาลมหายใจเชียงใหม่) - คุณคทา มหากายี (บ้านเรียนทางช้างเผือก)

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมที่เชื่อมต่อใกล้ชิดกับธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่