อาจารย์คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลนักโลหะวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น ประจำปี 2560

24 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลนักโลหะวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น (Thailand Young Metallurgist Award) ประจำปี 2560 ประเภทวิชาการ ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand Metallurgy Conference) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ โดยการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและอุตสาหกรรมด้านโลหะวิทยา ข้อมูลโดย : Faculty of Science
แกลลอรี่