พิธีทำบุญอาคารหอพักหลังที่ 2 และ 3 (หอพักใหม่) ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญอาคารหอพักหลังที่ 2 และ 3 (หอพักใหม่) ภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน  
แกลลอรี่