คณะบริหารธุรกิจร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทาสีรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะได้จัดโครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 เพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่และพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสร่วมทำโครงการจิตอาสาพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และสานสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและกับชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ทั้งนี้จึงได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมทาสีรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยด้านวัดฝายหิน ซึ่งในปัจจุบันสีที่ทาไว้ได้เสื่อมสภาพแล้วเพื่อปรับปรุงให้มีความสวยงามดังเดิม และเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565