นักศึกษาคณะเภสัช มช. ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

3 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา สมทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประกาศเกียรติคุณ ให้กับเยาวชนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม เนื่องในวันเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/pharcmu/posts/pfbid02iwiDWQqySRePm8HjoxdVmnZDEN3kqATmMyKzyYz5RfdkSbAZ8CLYbub6kGiqC5uwl
แกลลอรี่