ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 17 ปี

26 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 17 ปี ในศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Learning Space อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
แกลลอรี่