เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

29 พฤศจิกายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศๆๆๆๆ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
- ทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์
ติตต่อสอบถามได้ที่
- ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร): 081-5959-638
- หรือ ธุรการคณะ: 053-942-504
2.เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ
- เรียนเสาร์ - อาทิตย์ แบบ 2 วิทยานิพนธ์ และ แบบ 3 การค้นคว้าอิสระ
ติตต่อสอบถามได้ที่
- นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า 053-942-518
- หรือ ธุรการคณะ: 053-942-504
3. Call for applications for Master of Public Health (International program) in 2022
Faculty of Public Health, Chiang Mai University invites applications for a Master of Public Health (International program) focusing on Global Health and One Health.
The 2-year Master of Public Health (MPH) International Program provides students with a strong foundation in the fundamental principles of public health. The program offers students the opportunity to play the leadership role in public health policy and practice. This track is designed specifically for those who wish to work at the interface of policy making and management. Its flexible modular structure allows the program to meet a wide range of student needs and interests, and to tailor learning to particular areas of public health.
Instruction and requirements for iMPH program and the scholarships, please visit http://www.ph.cmu.ac.th/

Submit fully completed forms which can be found on the QR code or link; https://cmu.to/admission
เปิดรับสมัคร 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/
มาสมัครกันเยอะๆน้า
#PHCMU
แกลลอรี่