ร่วมการประชุม The 8th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ณ Booyoung Hotel Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม The 8th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ซึ่ง Dr.SeungHwan Lee, M.D., Ph.D., Principal Investigator, Soul National University Hospital เป็นประธานจัดการประชุมและให้การต้อนรับ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ Booyoung Hotel Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 
แกลลอรี่