CAMT ออกบูธในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว “GUIDANCE EXPO” 2023 ซึ่งจัดโดยงานแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีโอกาสทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการเข้าศึกษาต่อ และกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคต โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่