นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

17 กันยายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพงษ์อาภา ตั้งศรานิเชฐ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่