ร่วมการประชุมประจำปีออนไลน์ The 12th AUN Rectors’ Meeting University Network

9 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีออนไลน์ The 12th AUN Rectors’ Meeting University Network เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 โดยมี Professor Ir. Panut Mulyono อธิการบดี University of Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และ Dr. Cholatis Dhirathiti เลขาธิการ AUN เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมรับฟัง หารือกิจกรรมที่ผ่านมา รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ เชียงใหม่โมเดล ซึ่งเป็นการรวมการประชุมผู้นำนักศึกษาอาเซียน AUN-ASLF (ASEAN Student Leaders Forum) และการประชุม AUN-SAN (AUN-Student Affairs Network) เข้าด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ทำให้เกิดแนวปฏิบัติรูปแบบการจัดประชุมลักษณะนี้ต่อไป

แกลลอรี่