ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 อัตรา

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

--- ประกาศรับสมัครงาน ----

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2565
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ขึ้นไป

-- สวัสดิการ --
-จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกเดือน
-มีระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลโดยผู้ช่วยสัตวแพทย์รุ่นพี่มืออาชีพ
-คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำปรึกษา
-อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-OT ... หากทำ OT วันหยุดประจำปีจะได้ค่าแรง 2 เท่า
-ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
-สิทธ์การลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย วันหยุดประจำปี
-สวัสดิการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีฟรี
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน

ทำความรู้จักโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เพิ่มเติมคลิก  https://www.youtube.com/watch?v=PjO_1YMAnyA...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web/news_jobs.php

แกลลอรี่