ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

8 มีนาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
.
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และ หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

แกลลอรี่