นักศึกษา KM ศึกษาดูงาน

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA และบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
แกลลอรี่