CMUBS เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในโอกาสศึกษาดูงานคณะฯ ภายใต้กิจกรรม “เกาะติดชีวิตนักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”

6 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรงานบริการการศึกษาร่วมต้อนรับ คุณครูสุภาพ ชัยชนะ และน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ณ ห้อง BAB1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานภายใต้กิจกรรม “เกาะติดชีวิตนักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” พร้อมรับฟังบรรยายแนะนำคณะและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านการเรียนรู้จากสถานที่ศึกษาจริง พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่