พิธีคำนับครูในงานโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4(The 4th ASEAN Youth Cultural Forum Thailand Chapter) AUN-AYCF-Thailand )

10 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีคำนับครูในงานโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4(The 4th ASEAN Youth Cultural Forum Thailand Chapter) AUN-AYCF-Thailand ) เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักแสดงและศิษย์ทุกคน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่