เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

9 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Sarah Taylor, Ambassador of Canada to the Kingdom of Thailand, Kingdom of Cambodia and Lao People’s Democratic Republic เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุยหารือความร่วมมือด้าน Green Energy ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแคนาดา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่