รองอธิการดี มช. รับรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย

18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จาก Universiti Kebangsaan Malaysia ( The National University of Malaysia-UKM) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้อุทิศตนเองและมีผลงานโดดเด่นด้านรับใช้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรม งานวิจัย งานด้านการศึกษา และการสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในภูมิภาค โดยมีวาระการพิจารณามอบรางวัลทุก 2 ปี

สำหรับพิธีมอบรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จัดขึ้นในพิธีปิดการประชุม The 9th AUN USR&S Steering Committee Meeting ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
แกลลอรี่