พิธีเปิดโครงการ Thai Language and Culture Program, Japan College of Foreign

18 มกราคม 2562

สถาบันภาษา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดโครงการ Thai Language and Culture Program, Japan College of Foreign Languages เมื่อวันจันทรื ที่ 14 มกราคม 2562 ณ สถาบันภาษา โดยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบัน ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพร้อมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
แกลลอรี่