โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการประกวด

6 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวริศ เลิศทัศนีย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL 2021 (KGL English Olympic Competition 2021) และนางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทกลอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่