พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019

20 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019 ซึ่งประกอบด้วย  การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (สล่าล้านนา) การเสวนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน และวีดิทัศน์ “ถอดบทเรียนการซ่อมแซมสู่แม่แบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา" ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการ คลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019 ได้ที่  https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2524 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 053 943 625-6

แกลลอรี่