ศวท-มช. ร่วมมือ บ.เอกชน พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชง

10 ตุลาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับคุณ Patryk Chodorowski ผู้บริหารบริษัท ลานนา คริสตัส จำกัด โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลกัญชง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ศวท-มช. ยินดีประสานงานให้เกิดความร่วมกับทางบริษัทและหน่วยวิจัย/พัฒนาที่จะนำสารสกัดจากพืชกัญชงไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป  
แกลลอรี่