ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง เข้ารับรางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ

12 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง อดีตอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลดีเด่น Excellence in Sericulture Science (ESS) สาขา Silkworm and Silk in Non-Textile Industry การใช้ประโยชน์หม่อนไหมด้านอาหาร โดยมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ณ University of Agricultural Science and Veterinary Medicine เมือง Cluj Nacopa ประเทศโรมาเนีย
แกลลอรี่