พิธีปิดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 และถวายหอฉันเวียงพิงค์แก่นนครสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 และถวายหอฉันเวียงพิงค์แก่นนครสัมพันธ์ ณ วัดป่าสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
แกลลอรี่