งานวิจัยนี้ศึกษาความแตกต่างทางพันธุ์กรรม และความแตกต่างของคุณลักษณะของสารให้กลิ่นหอมจากพืชเครื่องเทศวงศ์ส้ม

16 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาความแตกต่างทางพันธุ์กรรม และความแตกต่างของคุณลักษณะของสารให้กลิ่นหอมจากพืชเครื่องเทศวงศ์ส้ม ได้แก่ มะแขว่น มะข่วง และห่อเจียว หรือ หมาล่า ผลการศึกษาพบเครื่องเทศพื้นบ้านของไทย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่แตกต่าง และเป็นที่ต้องการในตลาดอุตสาหกรรมน้ำหอมในต่างประเทศ ดังนั้นจะมา #ด้อยค่าเครื่องเทศไทยไม่ได้นะคะ #พส.ไม่ได้กล่าว #แม่เติ้ลกล่าว

??ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Plants
??สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ???? https://mdpi-res.com/.../article.../plants-10-00803-v2.pdf

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่